STRUCTUUR

Brussels Special Venues is een zeer professionele en gereputeerde vereniging van evenementen locaties die wordt gedragen door haar leden en uitsluitend wordt gefinancierd met lidmaatschapsgelden. Wij bieden een geheel gratis service aan organisatoren van evenementen en meetings.

De vereniging wordt geleid door het Bestuur van Brussels Special Venues—de voorzitter en twee bestuursleden—gekozen door de volledige ledenraad.

Bestuurstaken
 

  • De voorzitter is verantwoordelijk voor externe betrekkingen en relaties met de media.
  • Ieder bestuurslid leidt een werkgroep die zich bezighoudt met de belangrijkste activiteiten van de organisatie: marketing strategie, jaaromzet, het screenen van potentiële leden, de ontwikkeling en bevordering van milieubeleid…
  • De werkgroepen vergaderen afzonderlijk van elkaar en rapporteren aan de organisatie bij algemene vergaderingen.
BSV belegt vier algemene vergaderingen per jaar waarbij de leden praten over strategieën, doelstellingen, businessplannen en financiën. Leden hosten de meetings om beurt en presenteren op die manier hun locatie aan hun collega's.


Administratie


Voor de Belgische Wetgever is Brussels Special Venues een vereniging zonder winstoogmerk
De hoofdzetel is gevestigd aan Barastraat, 175 te 1070 Brussel.

Een dedicated management en een communicatiebureau ondersteunen BSV en haar leden. 

Maak kennis met het Brussels Special Venues team
 

Voorzitter ​Jean Vandamme (Tour & Taxis - Hôtel de La Poste)
Vicevoorzitter ​Gilles Poot Baudier (Event Lounge & The EGG Brussels)
Penningmeester ​Tania Maamary (Edificio : Bibliothèque Solvay, Concert Noble)
Office Manager ​Heidi Martens